ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

nosilia logo

Α.Π.:     24 / Σύρος,  23-5-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα,  Πέμπτη 22-5-2014 και ώρα 19:00, συνήλθαν στο γραφείο του Συλλόγου μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος υποψηφίου κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ τα μέλη που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες της 7-5-2014,  προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα.

Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ και ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΟΝΙΚΑ και ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ
Ιερεύς  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  (εκπρόσωπος Ορθ. Εκκλ.)
Ιερεύς  ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ             (εκπρόσωπος Καθολ. Εκκλ.)

Οι δύο ιερείς ορίσθηκαν όπως ορίζει το καταστατικό από την Γ. Συνέλευση της 7-5-2014, μετά από εγγράφως εκφρασθείσα επιθυμία των.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ