ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΑΔ. ΜΑΡΘΑ ΡΟΥΣΣΟΥ                                  1995-1999

ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                          1999-2005

ΛΕΩΝΤΑΡΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ                           2005-2008

ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ             2008-ΣΗΜΕΡΑ