ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

nosilia logo

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  Τετάρτη, 6-3-2019, συνήλθαν στο γραφείο του Συλλόγου μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ τα μέλη που Δ.Σ με σκοπό την συγκρότηση σε Σώμα λόγω ανθρωπίνων απωλειών του Συλλόγου μας.

Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΟΝΙΚΑ & ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ
Ιερεύς  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  (εκπρόσωπος Ορθ. Εκκλ.)
Ιερεύς  ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ             (εκπρόσωπος Καθολ. Εκκλ.)

Οι δύο ιερείς ορίσθηκαν όπως ορίζει το καταστατικό από την Γ. Συνέλευση της 7-5-2014, μετά από εγγράφως εκφρασθείσα επιθυμία των.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ